dimarts, 8 de febrer de 2011

L'aire que respirem

Barcelona supera en escreix els límits permesos de contaminació atmosfèrica. Ja ve de lluny; des de fa molts anys que se n'està parlant i la cosa no millora:
La UE alerta de la concentració de contaminació atmosfèrica a Barcelona, Madrid i Saragossa
(http://www.3cat24.cat/noticia/70221/altres/La-UE-alerta-de-la-concentracio-de-contaminacio-atmosferica-a-Barcelona-Madrid-i-Saragossa)
L'aire de Barcelona duplica els nivells de contaminació que fixa la UE
(http://www.3cat24.cat/noticia/168516/altres/Laire-de-Barcelona-duplica-els-nivells-de-contaminacio-que-fixa-la-UE)

I els efectes són catastròfics i cada vegada ho seran més ja que no ha passat suficient temps com per veure els efectes:
La contaminació atmosfèrica causa 16.000 morts l'any a Espanya
(http://www.3cat24.cat/noticia/402224/viure/La-contaminacio-atmosferica-causa-16000-morts-lany-a-Espanya)
A Barcelona es podrien evitar 1.200 morts a l'any si es reduís la contaminació atmosfèrica
(http://www.3cat24.cat/noticia/215439/altres/A-Barcelona-es-podrien-evitar-1200-morts-a-lany-si-es-reduis-la-contaminacio-atmosferica)

I és que ja som una de les ciutats del món més contaminades!

Barcelona més contaminada que Nova York (vídeo)
(http://www.3cat24.cat/video/24629/altres/Barcelona-mes-contaminada-que-Nova-York)

Compra-va-ho tu mateix quin és l'estat actual de l'aire que respires:


Hi ha dues formes per establir els límits de contaminació màxima permesa:
- Valor límit anual per a la protecció de la salut humana (en un any), que és de
40 µg/m³ de NO2. S'entén que és una mitjana: la mitjana durant un any, no podrà ser superior a 40 µg/m³ de NO2. Aquest és el límit màxim.
- Valor límit horari per a la protecció de la salut humana (en una hora), que és de 200 µg/m³ de NO.; Aquest és el límit extraordinarija quei no es podrà superar més de 18 ocasions per any. Si en una hora es registren aquests valors excepcionals.
( Valor límite: un nivel que no debe superarse fijado basándose en conocimientos científicos, con el fin de evitar, p
revenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto.) Real Decreto 1073/2002, Art2, e.

Avui, dia 8 de febrer de 2011, al Poblenou hi ha hagut un pic de 104
µg/m³ de NO2, a les 8h del matí (a Manresa, 132, a tall d'exemple de fora de bcn. A Gràcia -bcn- 195! Girona 85... el doble del permès.) Per tant, gairebé el triple del permès al Poblenou. Si hagués arribat a 200 µg/m³, aleshores comptaria una de les 18 vegades que es poden arribar a aquestes xifres excepcionals. Si hagués arribat a 400 µg/m³, aleshores entraríem en un estat d'alerta.
(Umbral de alerta: un nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud humana.)
Real Decreto 1073/2002, Art2, f.

Però, si mires l'estat de l'aire on-line, diu que l'estat de l'aire al poblenou avui és "bo". Com pot ser si sobrepassa els 40 µg/m³ de NO2? Doncs perquè ells fan la pirula així:

Qualitat de l'aire SO2
µg/m³
NO
µg/m³
NO2
µg/m³
PST
µg/m³
O3
µg/m³
H2S
µg/m³
CO
mg/m³
PM10
µg/m³
Pobra > 350 > > 240 > 150 > 180 > 100 > 10 > 50
Millorable 201 - 350 - 116 - 240 76 - 150 91 - 180 51 - 100 7 - 10 36 - 50
Bona 0 - 200 - 0 - 115 0 - 75 0 - 90 0 - 50 0 - 6 0 - 35

Diuen que és millorable quan ja supera els límits extraordinaris... i no quan superen els límits màxims!
En realitat Bona, hauria de ser per sota els 40 µg/m³ (que és el màxim permès diari)
Dolenta hauria de ser per sobre el 40
µg/m³.
I a partir dels 200
µg/m³, hauria de ser molt dolenta. (a 400, hauria de ser d'alarma!)

Si vius a Gràcia, has de saber que el 2009 es va superar el límit de 200 µg/m³, 9 vegades. Si aquell dia vas fer esport al carrer... ups!
Adjunto un resum del 2009, ja que del 2010 encara no hi és.


Qualitat de l'aire
http://www.gencat.net:8000/oauto_icqa/owa/p01.consulta?estacio=99&opcio=1

Qualitat de l'aire on-line
http://www.gencat.net:8000/oicqa/owa/b01.consulta?estacio=00&contaminant=99&dades=1

Pronòstics qualitat de l'aire
http://www.gencat.cat/mediamb/qaire/pronostic/pronostic_aire.htm

Valors legals de contamin
ació
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Atmosfera/Qualitat%20de%20laire/Mesura%20de%20la%20qualitat%20de%20laire/Valors%20legislats%20de%20la%20qualitat%20de%20laire/Valors%20legislats%20de%20qualitat%20de%20l%27aire%202010.pdf

Resum dades 2009 (mireu les mitjanes de NO i els màxims.... no es compleixen en absolut!)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=237
http://www.aspb.cat/quefem/docs/Informe_qualitat_aire_2009.pdf

I pels més freaks, mapes molt precisos de l'evolució de la contaminació
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.64be942b6641a1214e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=a309a574632ed210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a309a574632ed210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Mapa de radiacions antenes telefonia mòbil
http://www15.gencat.net/pres_mratm/AppJava/


I per acabar de desmotivar als qui fan esport a una ciutat contaminada... a la piscina tampoc és recomenable fer esport:
Els derivats del clor utilitzats en piscines cobertes podrien tenir efectes nocius per a la salut i sobre la genètica
(http://www.3cat24.cat/noticia/851186/societat/Els-derivats-del-clor-utilitzats-en-piscines-cobertes-podrien-tenir-efectes-nocius-per-a-la-salut-i-sobre-la-genetica)
Un estudi revela que els qui neden en piscines tenen el doble de risc de desenvolupar un càncer de bufeta
(http://www.3cat24.cat/noticia/348034/societat/Un-estudi-revela-que-els-qui-neden-en-piscines-tenen-el-doble-de-risc-de-desenvolupar-un-cancer-de-bufeta)
L'aigua del Llobregat que abasteix un 8% dels barcelonins supera els nivells de contaminació
(http://www.3cat24.cat/noticia/230219/altres/Laigua-del-Llobregat-que-abasteix-un-8-dels-barcelonins-supera-els-nivells-de-contaminacio)