dissabte, 22 de novembre de 2014

Autoinculpació per desobedient:

Jo, Joan Marca i Tristan, confesso públicament que, conjuntament amb més de dos milions de persones, en defensa dels meus drets fonamentals (individuals i col·lectius),  he desobeït explícitament la prohibició del tribunal constitucional i he participat activament en difondre la convocatòria d'un procés participatiu ciutadà.

També vaig fer cassolades des del balcó de casa meva i el 9 de Novembre vaig dipositar una papereta en una urna de cartró. I per a que en quedi constància innegable, hi afegeixo un parell de proves gràfiques que certifiquen la meva culpabilitat.

Per a més "delicte" soc reincident no penedit, doncs ja vaig fer el mateix en el multireferèndum que celebràrem el Maig passat http://salvemcanricart.blogspot.com.es/2014/05/urnes-illegals-i-democracia-de-carto.html

Resto a l'espera que l'autoritat judicial oportuna prengui les consideracions que li surtin de la toga. Mentre, vaig fent apologia de l'autoinculpació donant publicitat a la iniciativa següent:

http://drets.cat/index.php/noticies/129-drets-ofereix-un-formulari-d-autoinculpacio-i-servei-de-defensa-juridica-gratuit

Barcelona, 22 de Novembre de l'any de la independència.