dijous, 29 de juliol de 2010

Toros 1 - toreros 0 ( faenat en el zoo de la ciutadella)

Encara que costi de creure, fins el parlament més mesell pot tenir un dia de fúria. No pas perquè la classe política s'hagi mullat gaire el cul, sinó mercès a una I.L.P. feta des del poble, que casualment coincideixi amb un malestar com el que hi ha. A ningú se li escapa que "la fiesta nacional" no tant sols és bàrbara, sinó que a més a més, és escanyola.

Cal felicitar-se pel resultat de l'avinentesa, tot i que encara quedin tortures com els toros embolats a l'espera de que se'ls prohibeixi. Certament, sempre és més fàcil veure la palla en ull enemic que biga en ull propi. I amb tot això, que no quedin amagades la corrupció urbanística i els seus protagonistes. Però ahir, va ser un gran dia!